Taniky

Štartujeme od 18.9.2023 (pondelok) po zaplnení kapacity krúžku.


Taniky je pohybovo-tanečný kurz pre detičky vo veku od 1,5 - 3 rokov v sprievode rodiča.

Na hodinách si precvičíme celé telíčko, zatancujeme si na veselé detské pesničky a k tomu si zaspievame. Postupne sa budeme učiť jednoduché pohybové a tanečné choreografie, do ktorých zapojíme rôzne zaujímavé rekvizity a hudobné nástroje.

Detičky si tancom rozvíjajú pohybové zručnosti, rytmické a hudobné vnímanie a tiež si vytárajú pozitívny vzťah k detskému kolektívu.


Krúžok je určený  pre deti vo veku od 1,5 - 3 rokov v sprievode rodiča
Kedy? - každý pondelok - 10:00 - 10:45

Trvanie lekcie 45 min.
Príspevok na prevádzku krúžku 72€ (18.9. - 6.11.2023) 8 lekcii


Lektorka - Nikola Dubovanová DiS. art.

Vyštudovala hudobno-dramatický odbor na Konzervatóriu v Bratislave a následne pokračovala v štúdiu na divadelnej fakulte JAMU v Brne. Už počas štúdia účinkovala v divadelných predstaveniach a televíznych projektoch v Bratislave a tiež v tanečných projektoch v Brne. Pri učení ju najviac baví sledovať to, ako z detskej hravosti a spontánnosti dokážu vzniknúť tie najradostnejšie umelecké diela.

Prihláška na krúžok Taniky