2% z daní = 102% pre Vaše deti

2% z daní pre CVČ Svätý Jur

Od roku 2013 je naše OZ poberateľom 2% z daní. Tento príspevok tvorí aj hlavný zdroj prostriedkov na realizovanie našej činnosti.

Na čo 2% z daní používame?

- organizovanie komunitných, spoločensko - kultúrnych podujatí vo Svätom Jure
- prevádzka Centra voľného času v požiarnej zbrojnici
- vzdelávanie detí a mládeže

- organizovanie voľnočasových aktivít pre deti a dospelých
- prípravu a realizáciu verejnoprospešných projektov

Ak Vás naša činnosť oslovila môžete nás takto podporiť v jej ďalšom rozvoji a nič Vás to nestojí.

K Vašim 2% z daní mi pridáme 100% nášho zanietenia,  100vky hodín dobrovoľníckej práce a spolu tvoríme Centrum voľného času Svätý Jur takým akým je.

Zriaďovateľom CVČ Svätý Jur je Miesto pre život o.z., 

Za každú podporu vopred ĎAKUJEME.

Údaje pre vyplnenie Vášho DP

IČO:  42185335

Obchodný názov: Miesto pre život


V prípade, že sa Vám nechce behať s DP na úrad a máte chuť nás podporiť. Neváhajte nás osloviť zastavíme sa za Vami pripravíme predvypísané tlačivo. Od Vás budeme potrebovať len tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane", ktoré Vám na požiadanie vystaví Váš zamestnávateľ (tlačivo potvrdzuje, že Váš zamestnávateľ odviedol za Vás dane, neobsahuje žiadne informácie o Vašom zárobku!) a podpis na formulár daňového úradu.

My zozbierané tlačivá skontrolujeme a včas doručíme na DÚ.