Poistenie

STANDARD - Allianz cestovné poistenie

Štandardné cestovné poistenie zahŕňajúce škálu poistnych udalostí.

  • Úraz
  • Poškodenie batožiny
  • Zodpovednoť za škodu

Pozor toto poistenie kryje len fatálne následky škodovej udalosti. Napr. pri zlomenine len trvalé následky v plyvom úrazu alebo smrť vplyvom úrazu.

Cena poistenia od 3€/os./tábor

Leták produktu

VPP poistenia

Informačný dokument produktu

https://www.allianz.sk/sk_SK/sukromne-osoby/dalsie-produkty/cestovne-poistenie.html#EXKLUZIV - Colonade poistenie EVENT

Poistenie špecálne pre tábory a školy v prírode. Positenie kryjúce aj bežné úrazy, hospitalizáciu vplyvom úrazu, ale aj denné odškodné pri úraze.

Poistenie nekryje škody na batožine ani zodpovednosť za škodu. Toto sa dojednáva sa osobitne.

Cena poistenia od 15€/os./tábor

Leták produktu

VPP poistenia

OPP poistenia

Rozdelenie športov

https://colonnade.sk/podnikatel-cestovne-a-urazove-poistenie/event-urazove-poistenie-akcii/