Modelár JUNIOR


...porpouje krúžok Modelár JUNIOR v CVČ Svätý Jur


Krúžok "Modelár JUNIOR" pokračuje aj v šk. roku 2023/24. Krúžok má priebežne otvorené prihlasovanie k pokračujúcej skupine sa dá kedykoľvek pridať. Dôležitý je záujem o stavbu modelov a chuť zlepšovať svoje zručnosti.


Krúžok je určený pre deti od 9 rokov do 14 rokov.
Kedy? - každý piatok od 16:45
Otvorená hodina max. 3 hodiny.

Organizácia krúžku v šk. roku 2023/24
1. štvrťrok (september - december) 22.9.2023 - 15.12.2023
2. štvrťrok (január - marec) 12.1.2024 - 22.3.2024
3. štvrťrok (apríl - jún) 5.4.2024 - 21.6.2024

Krúžok sa riadi školskými prázdninami a dňami pracovného pokoja kedy je CVČ zatvorené.

Príspevok na prevádzku krúžku:

Predplatné 70€/štvrťrok
Jednoázový vstup 8€/lekcia


Počas lekcií si deti osvoja rôzne modelárske techniky, získajú rôzne zručnosti ako pracovať so skalpelom, štetcom, striekaciou pištolou a pod...
Umožňujeme sa deťom rozvíjať v rôznych oblastiach modelárstva.

Staviame - papierové modely, plastikové kity, staviame individuálne modely z kartónu, dreva a balzy ....

V šk. roku 2023/24 sa sustredíme na stavbu jedneho rovnakého modelu. 
Počas stavby tohto modelu sa naučíme, alebo zdokonalíme modelárske techniky formou supervizovanej stavby (vedúci skladá model a deti robia rovnakú činnosť)

V ďalších štvrťrokoch sa deti budú venovať individuálnym modelom alebo krajinárskej tvorbe.

Max. počet detí na kurze je 10

V cene kurzu sú všetky používané náradia, nástroje, farby, lepidlá, materialy na krajinársku tvorbu diorám (v prípade sponzoringu deti dostávajú aj model)
Pracujeme s kvalitnými modelárskymi materialmi a najnovšími technológiami. 

Ak nie je uvedené inak modelovaný model si dieťa dopláca a po skončení roka si model odnáša.

Kurz vedú dvaja skúsený modelári Juraj a Martin s viac ako 20 ročnou praxou.


Prihláška na krúžok "Modelár JUNIOR"