Burza detského oblečenia

Miesto konania jesennej burzy je Požiarna zbrojnica na ul. Pezinská vo Svätom Jure.
Zbrojnica sa nachádza za AINOVA Infocentrom oproti Pálffyho kaštieľu.

9.9.2022  17:00 - 19:00

10.9.2022 9:00 - 12:00


Milá predávajúca/ci prihlásil/a si sa na burzu ako predajca. 

K splneniu podmienok na predaj si prosíme stiahni predajný list s cenovkami.

Vyplň ho podľa inštrukcií (nezabudnúť zaokruhlovať ceny na celé 50centy!!!!!)