Folklórny krúžok Lipovianka


Začíname už 13.9.2023 o 17:00


Lipovianka - folklórna prípravka
Hra tancom.

Cieľom kurzu je tanečná a pohybová výchova spočívajúca v tancovaní veľmi jednoduchých prvkov, s cieľom naučiť deti vnímať rytmus, zvládnuť určité jednoduché pohyby, koordinovanie s hudbou.

Snahou je spojiť hravú časť s tancom. Za týmto účelom sa hodina skladá y dvoch častí.

Prvá hravá - pohybová, kde sa deti učia ovládať svoje telo.
Druhá tanečná, kde sa spájajú jednotlivé pohyby do hudby, ktorá im je blízka a vytvorí sa ucelená tanečná choreografia.

V roku 2022 a 2023 sme vystupovali na námestí počas programu Svätojurských hodov.


Krúžok je určený pre deti od 4 rokov.
Kedy? Každú stredu - začiatočnící od 17:00
                                     - pokračujúce pokročilé deti od 18:00

Trvanie 50min.
September - December = 15 lekcií
Príspevok na prevádzku krúžku 95€/štvrťrok (6,30€/lekcia)


Lektorka - Martina Balešová


Prihláška na krúžok "Lipovianka"