Burza detského oblečenia Jar/Leto 2024

Miesto konania jarnej burzy je Požiarna zbrojnica na ul. Horné predmestie 1 vo Svätom Jure.
Zbrojnica sa nachádza za AINOVA Infocentrom oproti Pálffyho kaštieľu.

16.3.2024  9:00 - 12:00Príjem veci: 15.3.2024 (piatok) 16:00 - 17:00

Burza: 16.3.2024 (sobota) 9:00 - 12:00

Výdaj vecí: 16.3.2024 (sobota) 15:00 - 16:00


Na predaj možno priniesť jarne/leté oblečenie, obuv, potreby pre deti, športové potreby na jar/leto.

Detské oblečenie: veľkosť 62 - 158 (Oblečenie prosíme priniesť roztiredené podľa veľkostí v samostatných igelitkách/sáčkoch s označením veľkosti)

Športové potreby na jar/leto: turistika, in-line, cyklo (trojkolky, prilby a pod.), 

Z priestorových dôvodov nepredávame kočíky, autosedačky, väčšie bicykle!


Každá vec musí byť označená viditeľne štítkom s číslom, veľkosťou a cenou, súpravy musia byť nerozdeliteľne spojené a rovnako aj obuv.

Tovar si nepredávate sami, predávajú ho dobrovoľníčky OZ Miesto pre život.

Počet vecí musí byť min. 10 a max. 40, prosíme ak budete mať na predaj menej ako 20 vecí o informáciu aby sme vedeli do zapnenia kapacity priestorov ponúknuť miesto ďalším predávajúcim.

Štítky s označením tovaru odporúčame pripevniť na veci lepiacou páskou, maliarskou páskou alebo iným spôsobom, ktorý pôjde bez poškodenia vecí následne odstrániť a zároveň vydrží manipuláciu s vecami. 

Do predaja nepreberieme veci bez označenia predajcu (číslo predajcu) a ceny!! 

Odporúčame použiť priložené cenovky, ktoré po vyplnení budú automaticky obsahovať potrebné údaje.

Zvážte použitie kancelárskej lepiacej pásky hlavne na svetre nakolko táto vôbec nedrží a vznikajú problémy pri manipulácii a následnom predaji!

Cenovky len v celých sumách zaokrúhlených na 50 centov (narp. 0,50€, 1€, 2,50€ a pod.) veci s inými cenovkami nebudú zaradené do predaja.

Za predaj si OZ Miesto pre život strháva z celkovej výslednej sumy 20% pre pokrytie nákladov spojených s organizáciou burzy.

K preberaniu a vyzdvihnutiu vecí si prosíme prineste vyplnený predajný list.
K vyzdvihnutiu vecí prosíme majte pri sebe drobné pre možnosť vydania.


V prípade súhlasu s horeuvedenými podmienkami sa môžete prihlásiť na burzu ako predajca.

Uzávierka prihlášok na predaj je 10.3.2024 alebo do naplnenia kapacity burzy.


Prihlásením ako predávajúca súhlasím s podmienkami burzy a beriem ich na vedomie. 
Rovnako bereim na vedomie, že ich nedodržaním si organizátor vyhradzuje právo moje veci do predaja nezaradiť, prípadne ma s predaja vylúčiť.